S
 

U bent hier: Home

Printvriendelijke versie

 
 
 

Arbocatalogus Slopen

De Arbocatalogus Slopen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van deze branche. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen deze branche invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbocatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van u verlangt.
Deze catalogus is geen statisch document maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. In deze catalogus komen de belangrijkste risico’s in de branche aan bod. De maatregelen zijn geordend volgens de arbeidshygiënische strategie. De belangrijkste risico’s zijn voor werknemers en zzp'ers gelijk. Zo is de wetgeving voor onder andere het werken met gevaarlijke stoffen, vallen van hoogte en lawaai voor iedereen gelijk. Als werknemers en zzp'ers samenwerken op een werkplek, dan geldt dat ook voor fysieke belasting, zoals zwaar tillen (tot 25 kg). Wanneer een zzp'er geheel alleen op een werkplek werkt zijn de bepalingen over fysieke belasting, zoals beschreven in deze catalogus, niet van toepassing.
Bij het raadplegen van de arbocatalogus kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

Kies een beroep

Kiest u een beroep dan verschijnen voor dat beroep de belangrijkste risico’s.
Per risico wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving en de te nemen maatregelen
om het risico te voorkomen of te beperken.

Kies een risico

Kiest u een risico, bijvoorbeeld op basis van uw RI&E, dan verschijnt een algemene beschrijving van het risico en wordt informatie gegeven over wet- en regelgeving. Ook krijgt u een overzicht van de beroepen in de Slopers branche die met dit risico te maken hebben.