U bent hier: Home - Risico's - Stoten, snijden, klemmen, knellen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Struikelen, uitglijden, verstappen
Bij werk op een bouwplaats of bouwterrein is er bij onvoldoende orde en netheid meer risico op struikelen, uitglijden en verstappen. Ook de aard van de werkzaamheden en de bodemgesteldheid van de bouwplaats zijn van grote invloed.

Welk beroep heeft te maken met struikelen, uitglijden, verstappen?

Sloper


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen

Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Als gevaar op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in voldoende aantal beschikbaar.
  • De werknemers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden.
  • Zonodig vinden de noodzakelijke vervangingen van PBM plaats.

Arbobesluit: Artikel 8.4 Algemene vereisten veiligheids- en gezondheidssignalering
  • Ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers zorgt de werkgever ervoor dat op de arbeidsplaats of een arbeidsmiddel, doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering aanwezig is.


Cao voor de Bouwnijverheid
  • Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
  • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 4, 13 en 14.
  • Artikel 70c Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.


Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina